Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Finlandiya.org, topladığı ya da kendisine site veya alan adı üzerinden ulaşan verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmiş olmasına önem verir.

Doğru ve Güncel olma: Finlandiya.org, site bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayetinde kişisel verilerdeki değişiklikleri kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Finlandiya.org, sadece site faaliyet ve amaçları gereği, hukuka uygun şekilde elde ettiği verileri, verilerin elde edilme amacıyla sınırlı kalacak şekilde işler.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Finlandiya.org, verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı olarak ve site faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanır. Site faaliyet ve amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Finlandiya.org, işlediği verileri ancak mevzuatta öngörülen süreler kadar veya böyle bir süre yoksa işlenme amaçlarına uygun olduğu müddetçe bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönergesi’ne göre siler veya yok eder.